Hledáme partnera

Společnost Ekotech ochrana ovzduší hledá strategického partnera pro další rozvoj výzkumu v oblasti sorpce organických látek. Jedním z dlouhodobých cílů společnosti Ekotech ochrana ovzduší s.r.o. je vývoj a výzkum vlastností mikrovláken a s nimi spojených zařízení, která je používají pro sorpci organických látek

Čti více

Evropský fond

Evropský fond pro regionální rozvoj Operační program Podnikaní a inovace pro konkurenceschopnost „Aplikace výsledků materiálového výzkumu v oblasti nanotechnologií pro snižování emisí, především těkavých organických látek.“ Od 1. 5. 2019 do 30. 4. 2020 je realizován druhý navazující projekt Aplikace

Čti více

Hlavní činnosti firmy

Mezi naše hlavní činnosti patří: Autorizované a technické měření emisí stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší Akreditované a technické měření prašnosti a chemických látek v pracovním a vnitřním prostředí Výroba, instalace a opravy kontinuálních analyzátorů pro měření těkavých organických sloučenin Instalace zařízení

Čti více

Historie firmy

Historie: 1997– Ing. Luděk John EKOTECH, ochrana ovzduší – autorizace pro měření emisí 2004 – vznik společnosti EKOTECH ochrana ovzduší s.r.o. 2004 – získání ocenění Zlatý CHEMTEC za nejlepší exponát – analyzátor CxHy Vamet 2000 2005 – získání typového certifikátu

Čti více

Vedení firmy

Provádíme

Autorizovaná a technická měření emisí Více info Kontinuální měření emisí Více info Měření pracovního a vnitřního prostředí Více info Monitorování těkavých organických látek ve vzdušině, analyzátory VAMET Více info Zpracování dokumentace