Adiabatické chlazení

Adiabatické chlazení horké vzdušiny v odpadním potrubí

Odpadní vzdušina odsávaná z tepelných procesů bývá pro její další zpracování příliš horká. Jednoduchou alternativou snížení teploty může být instalace systému adiabatického chlazení. Jedná se o řízené dávkování vody rozstřikem (pomocí vhodně zvolené trysky) ve formě jemného aerosolu přímo do odpadního potrubí.

Ve formě jemného aerosolu se voda v proudu horké vzdušiny ohřívá a odpařuje. K tomu spotřebovává teplo obsažené v odpadní vzdušině. Dávkování vody je navrženo tak, aby se odpadní vzdušina ochlazovala na zvolenou teplotu (vyšší než 60 ̊C.) Výhodami tohoto řešení jsou:

  1. Konstrukčně jednoduché řešení s možností automatizace
  2. Spotřeba technologické vody z tlakového rozvodu
  3. Využití tlaku ve vodním systému bez přídavku pomocného čerpadla.

Konstrukčně se jedná o nerezovou sondu s ohybem na 90o zakončenou výměnnou tryskou. Při větším průřezu potrubí může být trysek více. Její konstrukce je navržena tak, že při definovaném tlaku vody rozstřikuje vodu do jemných kapiček požadovaného tvaru.

Sestava může být doplněna o řídící modul dávkování vody v závislosti na požadované výstupní teplotě vzdušiny.

Individuální řešení pro adiabatické chlazení lze navrhnout na základě obhlídky konkrétní technologie.

Kontakt:

Ing. Luděk John
Tel: 603 518 877
E-mail: ludek.john@ekotech.cz