Napsali o nás

V listopadu 2019 vyšel v novinách společnosti Continental Barum s.r.o., Otrokovice článek o testování našeho reaktoru na pachy z technologie.

V květnu roku 2019 vyšel v Chemagazínu článek o výzkumu adsorpce křemenných vláken, který je prováděn v naší společnosti.

Níže je k přečtení uvedený článek: