Evropský fond

Evropský fond pro regionální rozvoj

Operační program Podnikaní a inovace pro konkurenceschopnost

„Aplikace výsledků materiálového výzkumu v oblasti nanotechnologií pro snižování emisí, především těkavých organických látek.“

Od 1. 5. 2019 do 30. 4. 2020 byl realizován druhý navazující projekt Aplikace výsledků materiálového výzkumu v oblasti nanotechnologií pro snižování emisí především těkavých organických látek II.

Výstupem z tohoto projektu bylo provozní zařízení na záchyt a likvidaci VOC ze vzdušiny.

V rámci prvního výzkumu se podařilo vyvinout unikátní zařízení, které pracuje na naprosto inovativním principu záchytu VOC ze vzdušiny. Unikátní technologie záchytu VOC významně přispívá k zlepšení kvality ovzduší. Tímto funkčním zařízením je možné snížit emise VOC až o 90 %. Cílovým zákazníkem jsou firmy a subjekty, kde dochází k emitování VOC.