Historie a současnost firmy

Aktuální osvědčení o akreditaci:

            Osvědčení o akreditaci č. 534/2022 – STÁHNOUT
            Příloha – STÁHNOUT

Historie:

  • 1997– Ing. Luděk John EKOTECH, ochrana ovzduší – autorizace pro měření emisí
  • 2004 – vznik společnosti EKOTECH ochrana ovzduší s.r.o.
  • 2004 – získání ocenění Zlatý CHEMTEC za nejlepší exponát – analyzátor CxHy Vamet 2000
  • 2005 – získání typového certifikátu TÜV pro kvalitu výrobků řady Vamet
  • 2008 – EKOTECH ochrana ovzduší s.r.o., zkušební laboratoř č. 1527, akreditace pro  měření emisí (odpadních plynů) a jejich odběr v rozsahu uvedeném v příloze
  • 2008 – EKOTECH ochrana ovzduší s.r.o., zkušební laboratoř č. 1527, rozšíření činnosti a akreditace o měření faktorů pracovního a vnitřního prostředí v rozsahu uvedeném
  • 2010 – získání ES certifikátu na zařízení Detektor plynů VAMET 1 Ex, číslo certifikátu FTZÚ 09 ATEX 0211X