Evropský fond

Od 1. 5. 2019 do 30. 4. 2020 je realizován druhý navazující projekt Aplikace výsledků materiálového výzkumu v oblasti nanotechnologií pro snižování emisí především těkavých organických látek II.

Výstupem z tohoto projektu bude provozní zařízení na záchyt a likvidaci VOC ze vzdušiny.

V rámci prvního výzkumu se podařilo vyvinout unikátní zařízení, které pracuje na naprosto inovativním principu záchytu VOC ze vzdušiny. Unikátní technologie záchytu VOC významně přispívá k zlepšení kvality ovzduší. Tímto funkčním zařízením je možné snížit emise VOC až o 90 %. Cílovým zákazníkem jsou firmy a subjekty, kde dochází k emitování VOC.

——————————————————————————————————————————————–

Projekt Aplikace výsledků materiálového výzkumu v oblasti nanotechnologií pro snižování emisí především těkavých organických látek byl naplánován na dobu od 30. 4. 2017 do 30. 4. 2019.

Předmětem projektu bylo realizovat průmyslový výzkum a experimentální vývoj, kde konečným výstupem projektu je poloprovozní diskontinuální zařízení pro snižování emisí těkavých organických látek. Výstupem je nová unikátní technologie záchytu znečišťujících látek, která významným způsobem rozšiřuje spektrum látek, které doposud nebyly zachycovány.

Vývoj poloprovozního zařízení probíhal ve vlastní dílně s použitím nakoupených komponent a vlastního instalačního materiálu.

Projekt byl rozdělen na 3 etapy a předpokládal 3 klíčové milníky – výstupy:

  • Funkční vzorek
  • Prototyp sorpčního zařízení
  • Vlastní poloprovozní zařízení k reverznímu zachycování VOC, ostatních OL a pachů

Uvedené cíle byly naplněny ve všech bodech.

Momentálně je ve fázi realizace druhý navazující projekt.

Srpen 2019