Hlavní činnosti firmy

Mezi naše hlavní činnosti patří:

  • Autorizované a technické měření emisí stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší
  • Akreditované a technické měření prašnosti a chemických látek v pracovním a vnitřním prostředí
  • Výroba, instalace a opravy kontinuálních analyzátorů pro měření těkavých organických sloučenin
  • Instalace zařízení pro kontinuální měření těkavých organických látek, jejich pravidelná údržba, servis a vyhodnocení dat
  • Spolupráce s firmami specializovanými na problematiku vzduchotechniky
  • Technické poradenství v oblasti ekologie
  • Výpočet poplatků za znečišťování ovzduší
  • Zpracování souhrnné provozní evidence zdrojů znečišťování ovzduší
  • Zavedení IPPC