Zařízení pro kontinuální měření

Dodáváme stanice kontinuálního měření koncentrace znečišťujících látek obsažených v emisích, a to v rozsahu:

– těkavé organické sloučeniny

– oxid uhelnatý CO

– oxid dusnatý NO vyjádřený jako NOx

– oxid siřičitý SO2

– tuhé znečišťující látky

– obsah kyslíku

– odběr, transport a úprava plynů pro analýzu

Software pro komunikaci s analyzátory, záznam a vizualizaci hodnot koncentrace znečišťujících látek

Přehled komponent stanice kontinuálního měření emisí

– Analyzátor plynů (CO, NO, SO2)

– Analyzátor O2

– Analyzátor FID

– Chladič plynu

– Úpravna vzorku

– Kyselinový filtr        

– Konvertor NO2/NO

– Prachoměr DR 808

– Skříň pro přístroje

– Buňka, sendvičový PU materiál, klimatizace (chlazení i ohřev), rozvaděč elektro

– Otápěné vedení vzorku vzdušiny

– Odběrová sonda s otápěním

– SW + PC pro kontinuální měření emisí, vzdálený dohled, tiskárna

Fotografie z realizovaného projektu :

Měřící buňka – čelní pohled
Analyzátorová skříň – čelní pohled

Kontakt:

Ing. Luděk John
Tel: 603 518 877
E-mail: ludek.john@ekotech.cz