Kontinuální měření emisí

Měření se provádí za účelem nepřetržitého sledování technologické kázně ve výrobním procesu aplikujícím těkavé organické látky (VOC). Měření je realizováno analyzátory s plamenoionizační (FID) detekcí naší výroby, a to na úrovni :

 

1)     autorizované – měření kontinuálním analyzátorem VOC VAMET 2000 v uspořádání dle aktuální legislativy a schválení příslušným oblastním inspektorátem České inspekce životního prostředí (ČIŽP). Toto měření se provádí na zdrojích znečištění VOC s výstupem dat pro provozovatele a orgány ČIŽP.

 

2)     technické – měření kontinuálním detektorem VAMET 20 v uspořádání dle požadavků zákazníka. Toto měření se provádí na zdrojích znečištění VOC s výstupem dat pro provozovatele.Technické měření je zvláště vhodné pro sledování technologií, u kterých k dosažení emisního limitu je použito zařízení na likvidaci VOC.

 

Na dodaném zařízení provádíme pravidelnou údržbu a servis, podle požadavku i vyhodnocení zaznamenaných dat.

 

Kontinuální měření VOC je vhodné instalovat na odtahu odpadního vzduchu z technologií :

 • aplikace nátěrových hmot (rozpouštědlové lakovny a sušárny);
 • laminátovny;
 • gumárenský průmysl;
 • tiskárny;
 • pražírny kávy;
 • chemický průmysl;
 • petrochemický průmysl (skladování, manipulace, rafinérie) ;
 • odmašťování rozpouštědlovou technologií;
 • úprava a manipulace s rostlinnými oleji;
 • farmaceutický průmysl;
 • výroba obuvi;
 • spalovny odpadu (ČSN EN 12619)

 

Výsledky kontinuálního měření emisí používá management firmy pro ucelené průběžné sledování procesu výroby, spotřeby a manipulace s organickými látkami.