Hledáme partnera

Společnost Ekotech ochrana ovzduší hledá strategického partnera pro další rozvoj výzkumu v oblasti sorpce organických látek.

Jedním z dlouhodobých cílů společnosti Ekotech ochrana ovzduší s.r.o. je vývoj a výzkum vlastností mikrovláken a s nimi spojených zařízení, která je používají pro sorpci organických látek ve vzdušině. Projekty společnosti Ekotech ochrana ovzduší s.r.o. jsou na poli výzkumu a vývoje sorpce škodlivých organických látek zcela unikátní. První projekt byl úspěšně dokončen, momentálně je realizován druhý navazující projekt.  V rámci výzkumu se podařilo vyvinout unikátní zařízení, které pracuje na naprosto inovativním principu záchytu VOC ze vzdušiny. Unikátní technologie záchytu VOC významně přispívá k zlepšení kvality ovzduší. Tímto funkčním zařízením je možné snížit emise VOC až o 90 %. Cílovým zákazníkem jsou firmy a subjekty, kde dochází k emitování VOC.

Společnost Ekotech ochrana ovzduší s.r.o. hledá strategického partnera pro další rozvoj svých projektů. Rámec spolupráce je otevřený, může vést až k založení další firmy.

Výzkum sorpčních vlastností mikrovláken je unikátním objevem naší firmy, jedná se o moderní technologii. Společně bychom rádi pokračovali ve výzkumu a využili to nejlepší z potenciálu daného materiálu. Rozsah aplikačních možností zkoumaného materiálu je široký – od interiérových čističů vzduchu až k zařízení řešícím problematiku emisí. Lze předpokládat další objevy vysokoúčinné sorpce organických látek přítomných ve vzdušině.

Jedná se o převratný projekt v oblasti ekologie a životního prostředí.

Kontakt

Ludek.john@ekotech.cz

nprazakova@ekotech.cz