Evropský fond

 

Evropský fond pro regionální rozvoj

Operační program Podnikaní a inovace pro konkurenceschopnost

„Aplikace výsledků materiálového výzkumu v oblasti nanotechnologií pro snižování emisí, především těkavých organických látek.“